SV-LOGO-WEBSITE-2017-3

Algemene voorwaarden Surfana Zomerkampen

Artikel 1 Bedrijfsinformatie

1.1. Surfana Zomerkampen is een merknaam van Surfana B.V. gevestigd te Zandvoort.

Artikel 2 Boeken van een zomerkamp

2.1. Bij het boeken van een zomerkamp ga je akkoord met deze algemene voorwaarden. Wanneer je minderjarig bent, verklaar je dat je hiervoor toestemming hebt van een ouder of verzorger. Na een boeking via onze website wordt een boekingsbevestiging opgemaakt en per mail verstuurd. Hiermee is de boeking bevestigd.
2.2. Iedere manier van boeken wordt als bindend beschouwd. De persoon die de reis boekt is hoofdelijk aansprakelijk, ook voor alle anderen die hij/zij aanmeldt.

Artikel 3 Vrijblijvend aanbod

3.1. Het aanbod van Surfana Vlieland is vrijblijvend en kan eventueel worden herroepen. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen wanneer een vakantie is volgeboekt.

Artikel 4 Betaling

4.1. Na het boeken van een zomerkamp krijg je de mogelijkheid jouw boeking direct te betalen via iDeal of om later te betalen. Als je de optie kiest om later te betalen, ontvang je van ons een email met de betaalinstructies.
4.2. De boeking dient uiterlijk 3 weken voor aanvang van het geboekte zomerkamp te zijn betaald. Bij boeking binnen 3 weken voor aanvang van het zomerkamp moet het totale bedrag direct betaald worden.
4.3. Alle zomerkampen buiten Nederland dienen uiterlijk 1 juni betaald te zijn. Boekingen na 1 juni kunnen pas worden bevestigd wanneer de totale reissom is betaald.

Artikel 5 Annuleren van het Zomerkamp

5.1. Annuleringen dienen zo spoedig mogelijk na de gebeurtenis waardoor de reis (geheel of gedeeltelijk) wordt geannuleerd te worden gemeld per e-mail. Houd er rekening mee dat een annulering vrijwel nooit kosteloos verloopt. Surfana Zomerkampen kan een annulering alleen in behandeling nemen wanneer deze per e-mail is ingediend door de cliënt/hoofdboeker.
5.2. Een medereiziger is niet hoofdelijk aansprakelijk en kan daarom geen annulering doorgeven.
5.3. Na de totstandkoming van de boeking kun je tot 3 weken voor aanvang het zomerkamp annuleren. Er zal dan €50,- administratiekosten in rekening gebracht worden en 100% van het boekingsbedrag worden gerestitueerd.
Bij annuleren tussen 21 tot 7 dagen voor aanvang van het zomerkamp is het restitutie percentage over het boekingsbedrag 50%.
Bij annuleren binnen 7 dagen voor aanvang van het zomerkamp is het restitutie percentage over het boekingsbedrag 0%.
5.4. Als je zelf niet meer in de gelegenheid bent om deel te nemen aan het Zomerkamp en je vindt zelf iemand anders die jouw plek in kan nemen, dan kan dit kosteloos worden gewijzigd.

Artikel 6 Reisdocumenten en verzekering

6.1. Het is verboden te reizen met een verlopen paspoort of identiteitskaart. Het over de vereiste reisdocumenten beschikken, is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de deelnemer. Surfana Zomerkampen kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
6.2. Het afsluiten van een reisverzekering voor alle reizen buiten Nederland is verplicht. Wanneer je besluit om geen verzekering af te sluiten, kan Surfana Zomerkampen niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die verhaald kan worden bij de reis- en/of annuleringsverzekering.

Artikel 7 Identificatieplicht

7.1. Je bent in Nederland vanaf 14 jaar verplicht een geldig identiteitsbewijs te tonen wanneer politie of andere toezichthouders daar om vragen. Zorg dat je deze bij je hebt als je 14 jaar of ouder bent. Sinds 2009 moeten kinderen jonger dan 14 jaar zich bij een bezoek aan arts of ziekenhuis identificeren. Als uw kind geen eigen ID-bewijs heeft, raden wij u aan hem/haar in ieder geval een kopie van het ouderpaspoort mee te geven. Er is een kluis op locatie aanwezig waar alle persoonsdocumenten veilig in kunnen worden opgeborgen.

Artikel 8 Persoonlijke informatie en het melden van bijzonderheden

8.1. Surfana Zomerkampen vereist de verstrekking van persoonlijke gegevens die voor de uitvoering van het zomerkamp van belang kunnen zijn. Deze bepaling betreft de leeftijd van de deelnemer, maar ook eventueel een geestelijke of lichamelijke handicap.
8.2. Als u een zomerkamp wilt gaan boeken, gaan we ervan uit dat de deelnemer kan zwemmen (in bezit is van zwemdiploma A en B), fietsen, lopen, en dat de deelnemer ten opzichte van zijn/haar leeftijdsgenoten geen significante leer- en ontwikkelingsachterstand heeft. De deelnemer moet zonder aanpassingen aan de aangeboden programmaonderdelen kunnen deelnemen. Als dit niet zo is, bent u verplicht dit bij de boeking op te geven.
8.3. U bent verplicht om bij de boeking alle bijzonderheden die er spelen, of vroeger gespeeld hebben, op te geven. Bij bijzonderheden kunt u denken aan: ADHD, medische bijzonderheden (lichamelijke en geestelijke), diëten, ingrijpende persoonlijke omstandigheden, etc. Mocht er na het boeken van een zomerkamp een nieuwe bijzonderheid ontstaan, dan bent u verplicht dit aan ons door te geven.
8.4. Als blijkt dat er belangrijke informatie die van invloed is op het functioneren van de deelnemer is achtergehouden, behouden wij ons het recht voor om de deelnemers onmiddellijk van verdere deelname uit te sluiten.

Artikel 9 Surfana Zomerkamp reglementen

9.1. Alle deelnemers van Surfana Zomerkamp zijn verplicht tot het naleven van alle aanwijzingen en regels ter bevordering van een goede uitvoering van het zomerkamp. Je dient dan ook de regels te accepteren die door aanwezige begeleiders worden opgesteld.
9.2. Iedere deelnemer die hinder of overlast oplevert of kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering van het zomerkamp wordt bemoeilijkt en/of de naam van Surfana Zomerkampen wordt geschaad, kan door Surfana Zomerkampen van (voortzetting van) het zomerkamp worden uitgesloten. Ook het overtreden van de regels opgesteld door Surfana Zomerkampen kan betekenen dat je van (voortzetting van) het zomerkamp wordt uitgesloten. U hebt dan geen recht op terugbetaling van de niet-genoten zomerkamp dagen en alle hieruit voortkomende kosten zijn voor rekening van de deelnemer.
9.3. Bij uitsluiting zijn ouders/verzorgers verplicht ervoor te zorgen dat de deelnemer uiterlijk binnen 24 uur de locatie heeft verlaten en op eigen gelegenheid of onder begeleiding van hen naar een ander adres reist waar de deelnemer terecht kan.
9.4. Er dient tijdens het zomerkamp tenminste één persoon (ouder/verzorger) telefonisch bereikbaar te zijn.
9.5. Surfana Zomerkampen doet haar uiterste best om de deelnemers de leukste vakantie van hun leven te bezorgen. Om dit te bewerkstelligen hebben we een aantal afspraken om het zomerkamp voor iedereen zo leuk mogelijk te maken.
De maaltijden worden gezamenlijk genuttigd.
Wanneer een deelnemer ergens zelfstandig heen wilt gaan, kan dit pas na overleg met de begeleiding en altijd samen met minimaal twee andere deelnemers.
Gemengd slapen is niet toegestaan.
Uitgaan gebeurt altijd met de groep en de begeleiding samen. Dit geldt alleen voor de 16+ deelnemers van de 15-17 jaar groep. De 15-jarigen zullen tijdens de stap-avond een andere activiteit doen.
In en onze tenten mag niet gerookt worden.
Het nuttigen of bezitten van alcohol en/of drugs is verboden.
9.6. We zijn consequent in de handhaving van deze regels. Wanneer een deelnemer zich niet aan de regels houdt, zal er een officiële waarschuwing gegeven worden. Hierbij worden ook de ouders ingelicht. Na de volgende overtreding wordt de deelnemer van verdere deelname uitgesloten. Bij ernstige overtredingen of strafbare feiten (alcohol, drugs, geweld) volgt onmiddellijke uitsluiting, zonder dat er een officiële waarschuwing gegeven hoeft te zijn.

Artikel 10 Aansprakelijkheid Surfana Zomerkampen

10.1. Surfana Zomerkampen kan in geen enkele situatie aansprakelijk gesteld worden voor schade, vermissing of diefstal van waardevolle spullen van deelnemers. Surfana Zomerkampen raadt deelnemers af om waardevolle spullen, zoals mobiele telefoons en camera's, mee te nemen op zomerkamp. Dit niet zozeer uit veiligheidsoverwegingen, maar vooral ter bevordering van de gezelligheid van het zomerkamp.
10.2. Surfana Vlieland kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de vermissing van bagage. Indien een deelnemer iets belangrijks is vergeten in de accommodatie dient dit zo spoedig mogelijk gecommuniceerd te worden (bij voorkeur per e-mail) met de contactpersoon op locatie. Als de zaken nog gevonden worden kunnen deze spullen tegen vergoeding worden verzonden.
10.3. Gevonden voorwerpen worden door Surfana Zomerkampen tot 7 dagen na afloop van het zomerkamp bewaard. Deze voorwerpen kunnen op kosten van de deelnemer worden teruggestuurd.
10.4. Als door overmacht, bijvoorbeeld slecht weer of te harde wind, bepaalde activiteiten niet door kunnen gaan, is Surfana Zomerkampen niet gebonden aan teruggave van een deel van de reissom. Surfana Zomerkampen is een flexibel bedrijf en zal altijd voor een leuk alternatief zorgen.
10.5. De medewerkers van Surfana Zomerkampen zijn niet gerechtigd om enige uitspraak te doen aangaande aansprakelijkheden van de zijde van Surfana Zomerkampen.

Artikel 11 Aansprakelijkheid deelnemer

11.1 Iedere deelnemer moet controleren of hij voldoende verzekerd is voor dit specifieke zomerkamp. Let hierbij op of surfen ook onder de dekking van de reisverzekering valt.
11.2 De deelnemer is aansprakelijk voor verlies of diefstal van materiaal dat tijdens de vakantie aan hen in gebruik gegeven is.

Artikel 12 Busvervoer naar het buitenland

12.1. Onze busreizen worden uitgevoerd met luxe touringcars die voorzien zijn van een bar, toilet, airconditioning, stereo-installatie en dvd-speler. De touringcarondernemingen waarmee Surfana Zomerkampen samenwerkt, beschikken allen over het Keurmerk Touringcarbedrijf. In de bus zijn alleen Royal Class stoelen beschikbaar. Dit zijn stoelen met een voetensteun, de rugleuning is verder verstelbaar en er is meer beenruimte dan bij een normale stoel. Surfana Zomerkampen rijdt met rookvrije bussen. Het is voor de reizigers dus verboden om te roken in de bus. Onze bussen worden bestuurd door ervaren en gekwalificeerde chauffeurs. Op de busreis zijn de algemene voorwaarden van vervoersbedrijf Directliner van toepassing.
12.2. Alle bussen hebben een zeer beperkte bagageruimte. Er is per persoon plaats voor het meenemen van één tas of koffer van normaal formaat (max. 20 kg, afmetingen max. 80x70x30 cm) en handbagage (max. 2 kg). Om ervoor te zorgen dat alle bagage mee kan, is het ten strengste verboden om levensmiddelenpakketten mee te nemen dan wel in de bagage te stoppen. Indien een deelnemer te veel bagage heeft, is de chauffeur verplicht deze te weigeren. Het is mogelijk om een eigen surfplank mee te nemen. Hiervoor wordt een bedrag van €30,- berekend. Wij raden sterk aan alle bagage te voorzien van adreslabels. Aangezien wij de tickets per e-mail versturen, krijg je geen bagagelabels. Wij raden je aan gebruik te maken van eigen labels. Het is verstandig om voor de zekerheid ook op de binnenkant van jouw koffer jouw naam en adres te vermelden.
12.3. De opstaptijden zullen op de vouchers staan die je ongeveer een week voor vertrek ontvangt. Uit veiligheidsoverwegingen krijgt iedereen een vaste zitplaats in de bus aangewezen. De buschauffeurs wijzen de stoelen toe aan de passagiers zodat iedereen van dezelfde reservering bij elkaar kan zitten. Rond 00.30 uur zal de nachtrust ingaan. Radio en TV worden uitgeschakeld, de noodzakelijke nachtverlichting wordt gevoerd en er worden geen stops meer gemaakt voor de passagiers.
12.4. Bij een te gering aanbod van deelnemers voor een, bij de reisgegevens vermelde opstapplaats, behoudt Surfana Zomerkampen zich het recht voor deze opstapplaats te annuleren. Je ontvangt daarvan minstens één week van tevoren bericht.
12.5. De in je reisinformatie genoemde vertrek- en aankomsttijden zijn indicatief. Bij wijzigingen in vermelde tijden word je daarover geïnformeerd. Deze wijzigingen kunnen in bepaalde gevallen gaan om vele uren, wees hierop voorbereid.
12.6. Surfana Zomerkampen is nimmer aansprakelijk voor vertragingen die ontstaan door weersomstandigheden, pech, technische storingen, verkeersdrukte of andere onvoorziene zaken.
12.7. Indien een passagier de regels overtreedt of ernstig wangedrag vertoont, wordt hem en zijn eventuele reisgenoten verdere deelname aan de reis ontzegd. De volledige verantwoordelijkheid voor alle gevolgen die uitsluiting van verdere deelname aan de reis met zich meebrengt zijn voor rekening van betreffende passagier.

Artikel 13 Beeldmateriaal

13.1. Tijdens onze zomerkampen worden foto's en filmopnames gemaakt. Dit materiaal wordt gebruikt voor de verdere promotie van Surfana Zomerkampen in de breedste zin van het woord. Als je niet wilt dat beeldmateriaal van jou voor deze doeleinden gebruikt wordt, dien je dit vooraf bij je boeking aan te geven.

Artikel 14 Kennelijke fouten

14.1. Kennelijke fouten en vergissingen op de website binden Surfana Zomerkampen niet.

 

 

Het laatste nieuws ontvangen?

 

Volg ons via Social Media

                                     

 

Contactgegevens

Bezoekadres Bedrijfsgegevens

Kampeerterrein Stortemelk
Kampweg 1, Vlieland
vlieland@surfana.com
06 31 74 66 31

Surfana Vlieland V.O.F.
NL44 RABO 0364 1435 68
BTW: NL 8526.04.774.B01
KvK: 57493170